top of page

Interesujące wyniki badań nad narkotykami

      W 2007 roku zespół profesora Davida Nutta z University of Bristol opublikował pierwsze wyniki badań szkodliwości narkotyków, a w 2010 roku w imieniu Niezależnego Komitetu Naukowego ds. Narkotyków rozszerzył kryteria oceny szkodliwości do 16 i przedstawił klasyfikację używek.

Dziewięć kryteriów związanych było ze szkodami wyrządzanymi osobie, która zażywa używki, a siedem ze szkodami wyrządzonymi innym osobom. Narkotyki oceniono na 100 punktów, a kryteria zważono, aby wskazać ich względne znaczenie. Poniższy wykres przedstawia niniejsze wyniki.

Zaskakującym jest fakt, że na pierwszym miejscu znalazł się alkohol, a np. LSD (Dietyloamid kwasu D-lizergowego), który jest jedną z najaktywniejszych substancji psychodelicznych o właściwościach halucynogennych – 100 razy bardziej czynna biologicznie niż psylocybina i 4000 razy bardziej niż meskalina jest dopiero na 18-tym miejscu, praktycznie bez szkodliwości społecznej. Mimo to alkohol jest substancją legalną a LSD nielegalną.

Narkotyki-wykres-zrodlo-TheLancet-DavidN

Źródło: THE LANCET

Ciekawym jest również fakt względnie wysokiej pozycji w szkodliwości Cannabis (Konopia Indyjska) powszechnie nazywana z hiszpańskiego mariguana, (marihuana). W proporcji szkód wyrządzanych osobie, która zażywa Cannabis, a szkodami wyrządzonymi innym osobom można te zioła postawić na drugim miejscu po alkoholu według przedstawionych badań. Zatem, jak kryteria przedstawionej klasyfikacji mają się do badań nad kannabinoidami? Nadmienię, że te substancje są obecnie wykorzystywane jako bezpieczne leki w neurologii.

W kontekście szeroko pojętej wiedzy naukowej zwraca moją uwagę fakt niejasności wyników badań, które są opracowywane na podstawie kryteriów względnych.

Przykładem takich niejasności niech będzie porównanie powyższych wyników badań z sondą przeprowadzoną przez firmę TouGov w 2015 roku, która również kierowała się kryteriami względnymi. Badanie przeprowadzono na 2096 dorosłych Brytyjczyków pytając ich o najbezpieczniejsze i najniebezpieczniejsze narkotyki.  Porównanie wyników przedstawił Dziennik "The Independent".

Rezultat takiego porównania widzimy poniżej.

Narkotyki-Ankieta-YouGov.png

Źródło: THE INDEPENDENT

Reasumując, aż chce się zacytować Friedricha Hegla, który twierdził że „Każda teza zawiera już w sobie antytezę, obydwie zaś zostają zniesione w syntezie”.

No cóż, znowu wiemy, że nic nie wiemy.

Materiały źródłowe:

  1. Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse; Prof David Nutt, Leslie A King, PhD; William Saulsbury, MA; Prof Colin Blakemore; THE LANCET, Volume 369, ISSUE 9566, P1047-1053, March 24, 2007; https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)60464-4

  2. Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis; Prof David J Nutt, FMedSci; Leslie A King, PhD; Lawrence D Phillips, PhD; on behalf of the Independent Scientific Committee on Drugs; THE LANCET, Volume 376, ISSUE 9752, P1558-1565, November 06, 2010; https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61462-6

  3. Wikipedia; https://pl.wikipedia.org/wiki/Dietyloamid_kwasu_lizergowego; https://pl.wikipedia.org/wiki/Marihuana

  4. Dziennik "The Independent"

bottom of page